All About Leon

「 不 認 識 他 , 為 何 拍 照 」 《 百 萬 》 童 星 唔 畀 面 黎 明
In Response To: 2009-06-06 新聞 ()

http://www1.hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20090606&sec_id=462&subsec_id=830&art_id=12845631

憑 奧 斯 卡 金 像 電 影 《 一 百 萬 零一 夜 》 而 成 名 的 3 位 印 度 童 星 昨 日 來 港 , 為 今 晚 舉 行 的 《 萬 眾 同 心 公 益 金 》 活 動 籌款 。 三 童 雖 然 貴 為 荷 李 活 明 星 , 但 面 對 傳 媒 採 訪 仍 表 現 興 奮 , 尤 以 在 片 中 飾 演 幼 年澤 牟 的 赫 德 加 最 雀 躍 。 當 下 午 到 達 電 視 城 綵 排 時 , 三 人 更 與 黎 明 來 個 大 合 照 , 不 過伊 斯 梅 爾 卻 搞 鬼 地 問 : 「 我 不 認 識 他 , 為 何 要 拍 照 。 」

《 百 萬 》 童 星 唔 畀 面 黎 明

無 綫 籌 款 節 目 《 萬 眾 同 心 公 益 金 》 今 晚 在 將 軍 澳 無 綫 電 視 城 舉 行 , 大 會 專 程 從 印 度請 來 曾 主 演 囊 括 八 項 奧 斯 卡 金 像 獎 的 電 影 《 一 百 萬 零 一 夜 》 ( Slumdog Millionaire ) 中 的 3 位 小 演 員 赫 德 加 ( Ayush Khedekar ) 、 伊 斯 梅 爾 ( Azhar Ismail ) 及 阿 里 ( Rubina Ali ) 來 港 參 與 演 出 。

最 想 遊 迪 士 尼

昨 日 下 午 , 三 位 小 朋 友 和 八 人 舞 蹈 團 由 監 護 人 陪 同 下 抵 港 , 他 們 出 閘 時 坐 在 行 李 車上 表 現 輕 鬆 , 當 見 到 在 場 30 多 名 記 者 跟 工 作 人 員 接 機 時 , 才 爬 下 行 李 車 讓 各 人 拍照 。 雖 然 坐 了 數 小 時 飛 機 , 3 位 小 演 員 依 然 活 力 十 足 紮 紮 跳 兼 微 笑 。 無 綫 派 出 應 屆港 姐 亞 軍 陳 倩 揚 及 旅 遊 大 使 高 海 寧 接 機 , 並 送 上 吉 祥 公 仔 TV Buddy 給 三 人 , 其 中出 身 於 貧 窮 家 庭 的 伊 斯 梅 爾 和 阿 里 接 到 禮 物 後 表 現 興 奮 , 拿 着 禮 物 不 放 。
三位 小 朋 友 表 現 親 切 , 特 別 是 飾 演 幼 年 澤 牟 的 赫 德 加 更 邊 行 邊 接 受 訪 問 , 他 以 簡 單 英語 回 應 記 者 時 說 : 「 今 日 好 開 心 來 到 , 之 後 會 去 做 電 視 表 演 。 」 當 問 到 在 香 港 有 沒有 想 去 的 地 方 時 , 他 即 兩 眼 放 出 異 彩 , 充 滿 童 真 興 奮 的 說 : 「 迪 士 尼 ! 」

黎 明 自 我 介 紹

一 行 人 其 後 到 達 尖 沙 嘴 的 金 域 假 日 酒 店 , 三 位 童 星 落 車 時 明 顯 露 出 疲 態 , 但 身 邊 家人 見 有 記 者 在 場 , 立 即 叫 三 位 小 朋 友 「 Smile ! 」 及 「 Hello ! 」 , 三 人 只 好 擺 出滿 面 笑 容 打 招 呼 。 之 後 眾 人 到 酒 店 大 堂 和 酒 店 高 層 合 照 留 念 , 另 外 也 有 遊 客 認 出 三位 小 童 星 而 拿 出 相 機 影 相 , 但 伊 斯 梅 爾 卻 突 然 當 眾  腳 。

三位 小 童 星 約 6 點 半 到 電 視 城 為 今 晚 節 目 綵 排 , 他 們 到 達 後 表 現 好 奇 , 入 錄 影 廠 後 又鬼 馬 地 探 頭 出 來 偷 看 。 當 三 人 影 相 時 , 伊 斯 梅 爾 竟 有 點 怕 醜 攬 着 赫 德 加 , 但 之 後 又主 動 問 攝 影 師 可 否 給 他 一 張 相 作 留 念 。

黎 明 ( Leon ) 今 晚 亦 有 份 演 出 , 綵 排後 和 三 位 小 童 星 合 照 , 他 們 先 後 和 Leon 握 手 及 擊 掌 , 不 過 伊 斯 梅 爾 卻 笑 問 : 「 我不 認 識 他 ( 指 Leon ) , 為 何 要 拍 照 。 」 Leon 聞 言 回 答 他 說 : 「 Hong Kong Star ! 」 另 外 他 又 問 Leon 現 在 幾 多 點 , 動 作 多 多 。


黎 明 和 三 名 童 星 合 照 , 伊 斯 梅 爾 忽 然 問 黎 明 時 間 。


三 名 童 星 在 電 視 城 綵 排 期 間 勁 鬼 馬 , 伊 斯 梅 爾 更 大 擺 李 小 龍 甫 士 。

Messages In This Thread

2009-06-06 新聞
千嬅想知婚期問八卦周刊
佢地三位印度兒童年紀細唔識Leon 唔出奇, 又不是80年代出生.加上係印度, Leon又不是印度明星, 更加冇去過印度宣傳
Re: 千嬅想知婚期問八卦周刊
Re: 千嬅想知婚期問八卦周刊
Re: 千嬅想知婚期問八卦周刊
Its not a big deal....no need to be so bitter about it!
小朋友啫,黎生唔會計較嘅…
Re: 小朋友啫,黎生唔會計較嘅…冇錯Leon是有見識之士怎會介意.....
《 一 百 萬 》 童 星 見 黎 明 : 我 唔 識 你
3印童星訪港表演
「 不 認 識 他 , 為 何 拍 照 」 《 百 萬 》 童 星 唔 畀 面 黎 明
《一百萬》童星問黎明係乜水
《一百萬》童星唔畀面黎明
《一百萬零一夜》童星抵港與黎明合唱
黎天王食《一百萬零一夜》童星檸檬
難得夥黎明合唱 《一百萬》童星最愛迪士尼
《一百萬》童星疲累抵港