All About Leon

舒淇剪20吋髮撐黎明個唱/ 舒淇催黎明娶樂基兒
In Response To: 2009-05-30 新聞 ()

http://news.on.cc/ent/index.html?file=ncbrke00_20090530191604

舒淇剪20吋髮撐黎明個唱
【19:16】2009年05月30日

【on.cc專訊】 舒淇剪了一頭短髮出席活動,她透露20年來沒有剪過短髮,今次一口氣剪掉了20吋秀髮,感覺清爽好多!對於前男友黎明開演唱會?她表示有時間一定會捧場,至於有傳對方將會在演唱會上宣布與女友樂基兒的婚訊,她大方地說:「最好啦!開心事值得為佢哋開心!」

*******************************************

蘋果動新聞

舒 淇
催 黎 明 娶 樂 基 兒

04:50pm

剪 了 一 頭 清 爽 及 肩 短 髮 的 舒 淇 表 示 , 知 道 舊 愛 黎 明 將 開 演 唱 會 , 她 稱 會 往 捧 場 , 又 叫 黎 明 最 好 公 開 婚 訊 。

早 前 擔 任 康 城 影 展 評 審 的 舒 淇 , 昨 晚 到 沙 田 出 席 活 動 , 以 一 頭 清 爽 及 肩 短 髮 示 人 , 「 我 20 年 冇 剪 過 , 一 次 過 剪 咗 20 吋 , 剪 嘅 時 候 , 我 仲 擰 轉 頭 望 咗 兩 分 鐘 say goodbye , 返 屋 企 仲 幫 佢 地 祈 禱 。 」

舒 淇 舊 愛 黎 明 將 開 演 唱 會 , 她 大 方 表 示 會 捧 場 , 更 指 黎 明 最 好 公 開 婚 訊 , 「 最 好 啦 , 開 心 事 都 值 得 開 心 。 」 但 她 不 肯 透 露 二 人 有 否 聯 絡 。

Messages In This Thread

2009-05-30 新聞
舒淇剪20吋髮撐黎明個唱/ 舒淇催黎明娶樂基兒