All About Leon

馮 仁 昭 四 圍 超 : 衞 蘭 為 Amusic 平 反 救 Jill 冇 停 過
In Response To: 2009-04-14 新聞 ()


衞 蘭 自 胞 妹 被 扣 押 在 東 京 後 , 情 緒 低 落 。

衞 詩 被 囚 第 50 日 -- 噚 日 係 樂 壇 姊 妹 花 衞 蘭 ( Janice ) 衞 詩 ( Jill ) 嘅 27 歲 生 日 , 本 應 開 開 心 心 , 可 惜 二 人 相 隔 兩 地 。 阿 Jill 因 涉 嫌 藏 毒 俾 日 本 警 方 拘 押 喺 東 京 , 今 日 啱 啱 第 50 日 , 眼 見 妹 妹 孤 伶 伶 過 生 日 , Janice 都 想 靜 靜 咁 過 算 數 。


衞 蘭 日 前 喺 網 上 發 表 題 為 「 My thoughts on … 」 文 章 , 為 公 司 冷 對 衞 詩 一 事 護 航 。


今 年 初 衞 蘭 與 衞 詩 仲 陪 黎 明 出 席 公 司 團 拜 , 點 知 噚 日 要 孤 單 過 生 日 。   資 料 圖 片

留 家 獨 過 生 日


衞 蘭 位 於 大 埔 道 寓 所 水 淨 鵝 飛 , 未 見 有 歌 迷 或 Amusic 同 事 探 訪 。

又 難 怪 Janice 心 情 咁 差 嘅 , 之 前 有 傳 Amusic 「 棄 詩 保 蘭 」 , 對 阿 Jill 生 死 不 聞 不 問 , 日 前 Janice 終 於 忍 唔 住 , 喺 fans 開 設 嘅 論 壇 破 天 荒 留 言 , 用 英 文 寫 咗 篇 題 為 「 My thoughts on … … 」 嘅 文 章 , 劈 頭 第 一 句 就 幫 公 司 澄 清 , 話 公 司 一 早 搵 咗 律 師 陪 住 Jill , 等 佢 可 以 平 安 返 港 為 止 。

Janice 又 希 望 fans 唔 好 一 味 批 評 Amusic , 因 為 咁 會 搞 到 佢 好 心 痛 , 佢 好 激 動 咁 話 : 「 公 司 每 一 位 同 事 都 很 關 心 我 的 妹 妹 , 並 想 盡 辦 法 令 她 可 回 家 而 不 需 面 對 嚴 厲 的 法 律 制 裁 。 」 然 後 又 話 關 楚 耀 可 以 平 安 無 事 返 港 , 細 妹 冇 同 佢 一 齊 , Janice 都 覺 得 好 懊 惱 , 惟 有 寄 望 律 師 幫 到 阿 Jill 手 。

另 外 , 噚 日 大 批 傳 媒 到 Janice 位 於 大 埔 道 嘅 寓 所 守 候 , 一 直 未 見 佢 出 動 。 Amusic 話 同 Janice 提 議 過 一 齊 食 飯 慶 祝 生 日 , 但 Janice 想 靜 靜 咁 過 , 所 以 都 尊 重 番 佢 喎 。

(Belated Birthday Wish to Janice & Jill! 希望Janice放開困擾, 希望Jill好快可以平安返港! 相信Leon & A Music會臨力營救Jill的!) ;)

Messages In This Thread

2009-04-14 新聞
楊千嬅寄語衛詩重新做人
《十月圍城》12‧18全東南亞上映
應昌佑與衛詩劃清界線 *PIC*
衞蘭生日自困在家 Blog訴憶衞詩之情
馮 仁 昭 四 圍 超 : 衞 蘭 為 Amusic 平 反 救 Jill 冇 停 過
應昌佑盼Jill盡快返港
應昌佑send短訊賀衛蘭生日
樂 基 兒 快 樂 三 寶