All About Leon

千 嬅 笑 談 黎 明 軟 硬 度
In Response To: 2009-05-02 新聞 ()

http://www.appleactionews.com/site/art_main.php?&iss_id=20090502&sec_id=7018882&art_id=12709982&dis_type=text

千 嬅
笑 談 黎 明 軟 硬 度

06:50pm

楊 千 嬅 今 日 到 奧 海 城 出 席 「 願 望 成 千 故 事 及 圖 片 展 」 , 為 患 重 病 小 朋 友 打 氣 。

最 近 黎 明 被 指 口 硬 心 軟 , 與 衛 詩 解 除 歌 星 合 約 , 但 仍 然 保 留 經 理 人 合 約 , 千 嬅 笑 言 : 「 我 唔 知 黎 生 邊 方 面 軟 同 硬 , 我 同 佢 通 常 都 係 傾 工 作 , 直 接 表 達 , 得 到 正 面 回 應 。 」

千 嬅 又 說 ﹕ 「 希 望 衛 詩 可 以 調 整 佢 自 己 , 呢 次 係 一 個 經 歷 , 只 要 自 己 唔 放 棄 自 己 , 就 冇 人 會 放 棄 你 。 」


千 嬅 笑 談 黎 明 軟 硬 度 。

Messages In This Thread

2009-05-02 新聞
千 嬅 笑 談 黎 明 軟 硬 度
楊千嬅祈求豬流感不會大爆發
黎明長沙推銷樓盤先驗房
娛圈 360:戲在瘟疫蔓延時
樂基兒支持黎明簽Janice Man