All About Leon

戶外騷多波折!黎明海濱騷險撻Q最經典

http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20180501/mobile/bkn-20180501000040279-0501_00862_001.html

戶外騷多波折!黎明海濱騷險撻Q最經典

05月01日(二) 00:00


戶外騷唔易使呀!

為求製作破格,走出紅館搞戶外騷是近年巨星歌手及天團們的新嘗試,雖然話題十足,但當中困難不少! ⋯⋯⋯⋯

黎明@中環海濱露天場地

2016年,天王黎明在中環海濱露天場地舉行個唱,惟因開騷前帳篷物料未通過消防安全規定,不獲食環署發牌,黎明立即宣布當晚個唱取消,幸好之後場次照樣舉行,大批市民更在「核心外圍」野餐聽歌。

黎明差啲開唔成騷