All About Leon

Re: 昨晚不少電台節目,都對Leon送上福

雖然很喜歡從收音機聽到Leon嘅歌,但係真係有啲怪,好似嗰啲告別樂壇或悼念咁(大吉利是)

Messages In This Thread

昨晚不少電台節目,都對Leon送上福
昨晚 (20-3-2018) 阿奴阿占的節目,其中的環節「有冇共鳴」,亦以Leon開題
Re: 昨晚 (20-3-2018) 阿奴阿占的節目,其中的環節「有冇共鳴」,亦以Leon開題
Re: 昨晚 (20-3-2018) 阿奴阿占的節目,其中的環節「有冇共鳴」,亦以Leon開題
謝謝報料,原來除了每年生日,還有機會這樣聽歌,呼喚台長來個特輯。
Re: 昨晚不少電台節目,都對Leon送上福
Re: 昨晚不少電台節目,都對Leon送上福