All About Leon

《火龍》黎明跑得唔夠快?

http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20180225/bkn-20180225150032689-0225_00862_001.html

黎明跑得唔夠快 霆鋒真係咁好打?

02月25日(日) 15:00

http://video.cdn.on.cc/Video/201802/OEN180206-12622-521-M_ipad.mp4?t=1519529835

http://video.cdn.on.cc/Video/201802/OEN180206-12622-511-M_ipad.mp4?t=1519458389

林超賢素來有「魔鬼導演」之稱,拍過逾20部電影的他,慶幸每個參與其作品的演員,都會傾盡全力不錫身,可以用「交命」來形容!當中包括了《証人》、《綫人》、《逆戰》的謝霆鋒,《火龍》的黎明,《激戰》、《破風》、《湄公河行動》的彭于晏,當然少不了合作無間的張家輝啦!究竟林超賢為甚麼會覺得霆鋒好打過家輝呢?而黎明聽到導演講甚麼而全身顫抖呢?去片啦!


霆鋒、家輝、黎明同彭于晏,邊個最好打?


黎明喺《火龍》真係去到好盡!