All About Leon

視頻﹕ 澳門開騷閃爆登場 黎明感激歌迷熱情支持
In Response To: 2017-12-18 新聞 *NM* ()

http://www.viu.tv/encore/15-mins-enews#15-mins-enewse44320171218

http://ent.tvb.com/enews/5a3677ae6db28c5579ee47a9

http://ent.i-cable.com/ci/videopage/news/66509/%E5%A8%9B%E6%A8%82%E6%96%B0%E8%81%9E/%E6%9C%AA%E5%8F%97%E7%B4%A2%E5%84%9F%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E9%BB%8E%E6%98%8E%E6%BE%B3%E9%96%80%E9%A0%86%E5%88%A9%E9%96%8B%E9%A8%B7

未受索償影響黎明澳門順利開騷

2017/12/18 01:49

黎明 (Leon) 在澳門舉行演唱會,但籌辦個唱的公司入稟控告香港投資者「走數」,索償約一百三十萬。而籌辦個唱的負責人就表示,事件與 Leon 無關。

Leon 這天未受索償官非影響,在台上戴著閃燈皇冠登場,落力獻唱《一比一》、《你係我既》、《那有一天不想你》等歌曲,令現場氣氛高漲。

http://v.youku.com/v_show/id_XMzI0MzExNjUyNA==.html


Messages In This Thread

2017-12-18 新聞 *NM*
視頻﹕ 澳門開騷閃爆登場 黎明感激歌迷熱情支持
黎明澳門巡演獲歌迷花式表白 1月6日上海將開唱
【搶紅】預告片/ 黎明首次執導玩低調 海報主角位拱手相讓張涵予
澳門開騷大拋金句 黎明:心想唔會事成