All About Leon

視頻﹕澳門開騷狂爆金句 黎明:我會永遠活喺你哋嘅永遠入面
In Response To: 2017-12-17 新聞 *NM* ()

【好禪】澳門開騷狂爆金句 黎明:我會永遠活喺你哋嘅永遠入面

https://hk.entertainment.appledaily.com/enews/realtime/article/20171217/57592334

https://video.appledaily.com.hk/mcp/encode/2017/12/17/3506721/20171217_ent_04_w.mp4

----------------------------------------

過大海開嘉年華? 黎明閃爆開騷氣氛歡樂

http://v.youku.com/v_show/id_XMzIzOTkxNjc4OA==.html

-----------------------------------------------

黎明戴閃亮皇冠登場澳門演唱會

http://v.youku.com/v_show/id_XMzIzNzk3MTY2OA==.html

Messages In This Thread

2017-12-17 新聞 *NM*
組圖:黎明澳門開唱 獻唱經典引燃全場
寰亞電影《搶紅》2018年1月18日.醉後一戰
視頻﹕澳門開騷狂爆金句 黎明:我會永遠活喺你哋嘅永遠入面
開騷講偉論!黎明:心想係唔會事成