All About Leon

今日係公益金49歲生日!

https://www.facebook.com/commchestHK/posts/1763949233624503

今日係公益金49歲生日!49年喇,公益金伴住大家成長,由1968年成立至今,我哋舉辦過無數籌款活動,亦見證住香港大大小小嘅變遷,小編特登揾返5張分別屬於5個年代嘅陳年舊相,唔知當中有冇你哋參加過嘅活動呢?

又大一歲啦,我哋期待嚟緊呢年繼續努力,善款更上一層樓,迎接下年要轉字頭嘅49+1!