All About Leon

【任噏亂評】《建軍大業》巨星宣傳淡化政治色彩 希望唔好錯重點
In Response To: 2017-07-19 新聞 *NM* ()

https://www.hk01.com/%E9%9B%BB%E5%BD%B1/105905/-%E4%BB%BB%E5%99%8F%E4%BA%82%E8%A9%95-%E5%BB%BA%E8%BB%8D%E5%A4%A7%E6%A5%AD-%E5%B7%A8%E6%98%9F%E5%AE%A3%E5%82%B3%E6%B7%A1%E5%8C%96%E6%94%BF%E6%B2%BB%E8%89%B2%E5%BD%A9-%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E5%94%94%E5%A5%BD%E9%8C%AF%E9%87%8D%E9%BB%9E

【任噏亂評】《建軍大業》巨星宣傳淡化政治色彩 希望唔好錯重點

撰文: 許育民
發佈日期:2017-07-19 18:35

連日來見到幾位巨星在撐一部電影《建軍大業》,當中有劉德華、梁朝偉、黎明、陳慧琳、鄭秀文等。未有留意該片的都紛紛說句︰「套戲咁多星,勁喎!」

對不起,其實幾位巨星,都未有參與建構這場《建軍大業》,他們的現身完全是為支持導演好友劉偉強。其實劉生都算是位多產導演,一年一部是基本,唯獨今次這部獲大家亮相力撐,除了算是半個國家任務大家慕名而來,更重要是對香港市場來說,他們的現身力撐有種緩和市場反應的關公作用。

建國電影三部曲,由2009的《建國大業》開始,隨後有2011年的《建黨偉業》,來到今年壓軸就有《建軍大業》,完完整整地將建國的每一步,在銀幕上呈現。有人質疑,點解來到第三集要由香港導演劉偉強操刀?其實從預告片所見,今次明顯是市場主導,希望以戰爭場面掛帥,拍出一部可觀的商業電影。

每逢開拍這種國家式大製作,所有巨星都會像等點名般,聽命報道,一收到指令便傾巢而出,務求做到幕幕皆星。但鑑於時序關係,建軍早於建國,所以今集戲內的主人翁,全屬年輕階段,選角上亦只能動員中台兩地的小鮮肉。既然一眾阿哥阿姐,未能在戲中登場,轉個形式以撐劉偉強之名拍條片表心迹,也未妨是對國家的點點心意。

其實從社會層面看,眾星撐場對香港市場來說是有一定作用。回看三部電影的推出時間,當時的政治氣氛動盪,中港關係的鬆緊會直接影響市民對這類歌頌國家,政治正確電影的觀感和反應。首部曲於2009年上畫,當年港人雖仍然經歷金融海嘯的餘波,但自2003年啟動的自由行政策,數年來為本地經濟帶來不俗增長,大家正在享受其帶來的效益,故縱使是一部《建國大業》,甚至是往後2011年上映的《建黨偉業》,雖沒有大好的票房也沒有極大的反響,算中規中矩。

但今次的《建軍大業》的勢頭完全不同,社會氣氛緊張,尤其在雨傘運動後的撕裂,令不少觀眾對這種題材的電影有了成見,之所以當大家知道《建軍大業》是由香港導演劉偉強執導後,都掀起極大迴響。要減輕這種反彈力,能夠將焦點由政治層面轉移到娛樂層面是為最重要。一眾巨星的拍片支持,看似在撐劉偉強,其實也想提醒大家一點︰這是一部很好看的戰爭片/娛樂片/男性電影等等……總之不是一場政治教育。


Messages In This Thread

2017-07-19 新聞 *NM*
【任噏亂評】《建軍大業》巨星宣傳淡化政治色彩 希望唔好錯重點
【有片睇】黎明 陳慧琳 鄭秀文 齊撐劉偉強新戲
視頻﹕ 佢哋點睇《建軍大業》? - 黎明 鄭秀文 陳慧琳 林家棟