All About Leon

視頻﹕黎明fb戴草帽唱名曲 揸錯隔籬線都唔知
In Response To: 2017-06-08 新聞 *NM* ()

黎明fb戴草帽唱名曲
揸錯隔籬線都唔知

http://pop.stheadline.com/content.php?vid=62421&cat=f

http://vod6.hkheadline.com/hkheadline/instant_video/2017/0608/c78c5cc44827d34719ffde48997662ce.mp4

http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxMjAzMzAzMg==.html

---------------------------------------

http://bka.mpweekly.com/focus/local/%E9%BB%8E%E6%98%8E-%E9%87%91%E5%8F%A5%E7%8E%8B-%E9%A7%95%E9%A7%9B%E8%87%AA%E5%A8%9B-%E5%86%8D%E8%A6%8Bpuppylove-%E6%98%8E%E5%91%A8%E5%A8%9B%E6%A8%82

【小心駕駛】金句王黎明車上自娛唱《再見Puppy Love》行錯線

http://video3.omghk.com/OMG/MPW/2017_06/leoncar_website.mp4

http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxMjA0ODk3Ng==.html

金句王黎明是日心情大好,於本日早上時間上傳駕車自娛片段到社交網,並在影片留言:「早呀!大漠Puppy ❤️」。片段可見,黎明正在中國沙漠區駕車飛馳,《再見Puppy Love》的音樂伴緊隨影片響起,黎明亦跟着音樂打開金口唱出這首陳百強經典金曲。唱着唱着,他拿起面前的草帽戴在頭上,表演單手駕車的技倆。正唱得得意忘形的黎明,竟然唱得太入神而入錯線,同行的友人看見此情況便提醒他,黎明聽到提醒後感到大驚,說「是嗎,我行錯線嗎?不緊要,再一次」,影片便完結。


黎明心情大好在車上唱陳百強經典《再見Puppy Love》


黎明在車上邊單手戴帽邊駕駛


金句王黎明在車內戴帽是什麼原因呢?

金句王不可以酒後駕駛,也不可以唱歌駕駛

金句王駕駛自娛拍片不是第一次,他早年已一邊駕駛一邊玩說唱,而除了自娛,他更曾試過在車上工作,早前演唱會問題便是在車上公開交代和道歉的。但現在看來,金句王以後除了不可以酒後駕駛,還不可以唱歌駕駛。其實播碟聽歌的興奮感同樣,始終小心駕駛為上,生命冇Take two呀!

影片來源:黎明facebook

圖片來源:黎明facebook

----------------------------------------------------

http://sina.com.hk/news/article/20170608/0/3/53/%E5%A4%A7%E6%BC%A0Puppy-%E9%BB%8E%E6%98%8E%E5%BF%98%E5%BD%A2%E9%AB%98%E6%AD%8C-%E6%8F%B8%E8%BB%8A%E8%A1%8C%E9%8C%AF%E7%B7%9A%E9%83%BD%E5%94%94%E7%9F%A5-7525610.html

【大漠Puppy】黎明忘形高歌 揸車行錯線都唔知!

2017年06月08日12:33

天王黎明玩社交網玩到出神入化,獲大批年輕網民力讚!每次拍片都非常有創意,睇到天王私下可愛的一面!今日一早黎明就上載自己一段揸車片,不過今次他就沒有表演Hip Hop Rap,身在橫店的他自爆正開車去沙漠,更High爆地一邊揸車一邊唱陳百強和林姍姍 的《再見Puppy Love》!唱唱下,他更戴起草帽,十足十去度假!

未知是否在香港揸開右軚車,還是唱得太忘形,黎明竟行錯線要同車友人出聲提!不過黎天王一向淡定,完全當無事發生說:「行錯線咩我?OK,唔緊要,再一次~~~」!型到~

Messages In This Thread

2017-06-08 新聞 *NM*
黎明心情靚FB拍片揸車又唱歌 揸左軚車行錯線險出事
唱緊邊首歌? 黎明邊揸車邊高歌 唱到行錯線
黎明揸車唱兩嘴 行錯隔籬線都唔知
視頻﹕黎明fb戴草帽唱名曲 揸錯隔籬線都唔知