All About Leon

【LEONxMARK 慈善影集最新消息】 取貨詳情

https://www.facebook.com/commchestHK/photos/a.148969515122491.24102.145584018794374/1360030744016356/?type=3

【LEONxMARK 慈善影集最新消息】

各位 Mark Lui 雷頌德 同Leon嘅忠實支持者:

你地最期待嘅慈善限量影集終於出爐喇!透過FUJIFILM eshop訂購嘅朋友喺收到電郵通知之後,記緊喺11月1號到30號去指定地點取貨喇。

大家記住仔細閱讀取貨詳情,咁就確保大家可以順利將Leon😍……本相集帶返屋企啦!

至於透過公益金訂購嘅海外朋友~ 我地亦陸續將影集寄出。

P.S. 未能透過Visa 同MasterCard訂購嘅朋友都有好消息!我地已經聯絡一個大型連鎖品牌嘅網購平台,喺不久嘅將來將影集上架。感謝你哋耐心等待!