All About Leon

偉 仔 、 子 丹 拍 《 建 國 大 業 》
In Response To: 2009-04-21 新聞 *NM* ()

http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20090421&sec_id=462&subsec_id=830&art_id=12662092&cat_id=6802138&coln_id=6802139

馮 仁 昭 四 圍 超 : 偉 仔 、 子 丹 拍 《 建 國 大 業 》

中 影 為 咗 慶 祝 中 共 建 國 60 周 年 , 特 別 請 咗 中 港 兩 地 紅 星 演 出 獻 禮 電 影 《 建 國 大 業 》 , 成 龍 同 劉 德 華 、 黎 明 兩 大 天 王 都 有 份 客 串 , 佢 哋 之 前 已 經 返 內 地 拍 攝 , 另 外 又 有 傳 周 星 馳 都 會 客 串 , 唔 單 止 佢 哋 , 噚 日 內 地 報 道 指 兩 位 「 葉 問 」 梁 朝 偉 ( 圖 ) 同 甄 子 丹 都 有 份 演 出 , 呢 套 戲 真 係 星 光 熠 熠 。

Messages In This Thread

2009-04-21 新聞 *NM*
衛蘭拒赴日本恐影響衛詩
盤點香港銀幕十大情侶 周星馳朱茵完美搭檔
偉 仔 、 子 丹 拍 《 建 國 大 業 》
Jill爸起程赴日探女
黎明樂基兒搬入豪華別墅 邀友人大辦派對
Re: 黎明樂基兒搬入豪華別墅 邀友人大辦派對
應該係示範單位
Re: 應該係示範單位 有同感...
衞 詩 父 明 赴 日 撐 女 兒